Duurzame Artsen

Het 2023 Manifest voor duurzame zorg,

Klik op de onderstaande links voor meer informatie en concrete tips!

Wat kan je als arts concreet doen om duurzamer te werken?

© Duurzame artsen en Amsterdam UMC. All rights reserved.

Passende zorg

Niet voor niks staat bovenaan de circulariteitsladder refuse': niet doen heeft het grootste effect.

• Bespreek minder belastende alternatieven (waaronder
'niks doen' indien van toepassing)
• Analyseer praktijkvariatie als maat voor onzinnige zorg
• Definieer onzinnige zorg met elkaar en leg het vast
• Nacontroles nodig? Kan het digitaal/telefonisch?
Familiegesprekken digitaal?
• Voer een actief ontslagbeleid om opname duur (= uitstoot) te bekorten
• Zie ook: Passende zorg | Werkagenda | Zorginstitut
Nederland

Huisartsen

Er is een prachtige site met concrete tips. Neem de tijd en maak een plan! De Groene Huisarts - Voor wie duurzaam wil zorgen

Management

Hoe is het bij jou geregeld in de organisatie?

- Sluit je aan bij green team van je afdeling of richt hem op www.greencareacademy.nl- Sluit je aan bij een landelijk initiatief (bijv www.groenezorgalliantie.com, www.degroeneok.nl)- Bijna alle duurzaamheidsmaatregelen leveren geld op! Zes duurzame oplossingen in de zorg | Change Inc.- Duurzaam inkopen door duurzaamheid als gunningscriterium mee te nemen in aanbestedingen.  https://milieuplatformzorg.nl/milieuthermometer/- Ga met de werkgroep Voeding in gesprek over niet-dierlijke voedselproducten voor zowel patiënten als medewerkers

Mobiliteit

Wat heb je nodig om duurzamer te kunnen werken?

- Thuiswerken zorgt voor een besparing aan vervoer- en elektriciteit- en verwarmingsemissie. The Carbon Emissions of Homeworking and Office Working - Circular Ecology- Vliegen is zeer schadelijk: vlieg zo min mogelijk voor werk (congres/meeting/cursus/onderwijs) ‘Is er een dokter aan boord?’ | NTvG
- Kijk of er andere manieren zijn dan de auto om naar het ziekenhuis te gaan (of bijv 1-2 keer per week)‘Reizen kan en moet duurzamer’ (amsterdamumc.org)
- CO2 compensatie? ‘CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. Het verlaagt de uitstoot van CO2 niet, terwijl dat nodig is om klimaatverandering aan te pakken.’

Anesthesie

Anesthesiegassen en medicatie zijn belangrijke bron van broeikasgassen en gebruik grondstoffen

- Vermijd het gebruik van anesthesiegassen: géén desfluraan of isofluraan, alleen als het echt moet sevofluraan (Anesthesiedampen & Medicijnresten – De Groene OK) White SM et al 2021- Ook lachgas is een potent broeikasgas, liefst vermijden- Liever lokale anesthesie dan regionaal of algeheel- Gebruik reusable materialen (laryngoscoop bijv)- Voor meer tips kijk op: NVA handreiking 13

Opereren

Op heel veel gebieden winst te behalen.

- Herbruikbaar is vrijwel altijd beter dan disposable Disposable versus reusable medical devices and carbon footprint: old is gold- Materiaal vermindert als je vooraf bespreekt wat je wel en niet nodig hebt.  Cost Savings in Urology Operating Rooms by Editing Surgeon Preference Cards - PubMed (nih.gov)- De grootste bulk afval op OK komt van disposable jassen en lakens. Verminder je impact met 30% CO2 emissie door over te gaan op herbruikbaar!  Isolatiejassen - De Groene IC- Was je handen zonder sponsje (800 kg aan afval minder en niet nodig) Wegwerp borstels bij preoperatieve handreiniging – De Groene OK- Warm water heeft een grote voetafdruk. Doe de kraan uit tijdens het inzepen!- De grootste energievreter op OK is de luchtbehandeling. Kijk waar je kunt verminderen! (Luchtbehandeling: hoe zit het en wat kun je zelf doen om te reduceren? – De Groene OK)- Bairhugger hoeft niet altijd standaard (korte ingrepen)- Besteed aandacht aan de preoperatieve conditie (lifestyle loket, -coach, voorlichting). Dit voorkomt complicaties (en complicaties zijn heel on-duurzaam!)-Bekijk of je de operatienetten kunt verkleinen (verkleinen heeft meer zin dan minder instrumenten vanwege plek in de sterilisator)-25% van voorverpakte ‘trays’ wordt vaak niet gebruikt. Bekijk of de trays slanker kunnen-gebruik minder handschoenen: no risk no glove! Green Team infographic HANDSCHOENEN drukwerk (vhig.nl)- Voor meer inspiratie en diepgang ga naar deze websites: Green-Surgery-Report-2023.pdf (pcdn.co) of De Groene OK – Landelijk Netwerk de Groene OK

Laaghangend fruit

Het lijken open deuren, maar zo makkelijk dat het vaak wordt vergeten!

- Inspiratietip: je bent een afspiegeling van je sociale netwerk. Zie: Een duurzame wereld begint bij je vrienden - De Correspondent-Licht uit/computer uit aan het einde van de dag.-ICT: beperk het sturen van e-mails, stuur een hyperlink ipv en attachment en ruim je inbox op!Klimaatbewust media gebruiken, zodat je minder CO2 uitstoot (mediawijsheid.nl)-Plantaardig eten (Voor de plantaardige voedseltransitie | Caring Doctors)-Energievreter: doe de klep dicht van de zuurkast Shut the Sash (mygreenlab.org)-Neem je privéleven onder de loep. klimaatklappers tegen klimaatverandering | Milieu Centraal-duurzame cadeaus (geen bloemen/wijn), streekproducten Groene geefgids: duurzame cadeaus | Milieu Centraal

Medicatie

Als een van de grootste vervuilers top-prioriteit

- Patiënten instrueren: terugbrengen medicatie naar apotheek voor juiste verwerking en recycling (31% doet het maar!)- Kleinere hoeveelheden tegelijk voorschrijven- Medicatie tijdig evalueren en stoppen- Op de IC valt veel winst te behalen. Zie: Medicatie - De Groene IC- Maak de duurzame keuze (in het algemeen: kort gebruik pijnstillers, liever oraal dan IV)- Kijk voor inspiratie en meer diepgang in de inspiratiegids 'verspil geen pil’ InspiratiegidsVerspilgeenPilv10.pdf (knmp.nl)- Of kijk in de green deal over medicatie: Medicijnen (greendealduurzamezorg.nl)